Zmena prezývky

ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1.1. Všeobecné zmluvné podmienky sú zákonnou dohodou medzi vlastníkom účtu (používateľom / hráčom) a spoločnosť (krakencasino.club). Všetci majitelia účtov zaregistrovaných na www.krakencasino.club by mali konať v súlade s všeobecné zmluvné podmienky.

1.2. Než začnete hrať, musíte si zaregistrovať hráčsky účet na www.krakencasino.club.

1.3. Účet na krakencasino.club je účet patriaci jeho Majiteľovi na čestné vykonávanie bežnej reklamy transakcie medzi Vlastníkom a Krakencassino a za stávkovanie peňazí alebo zapájanie sa do iných činností súvisiacich s hazardom.

1.4. krakencasino.club, ďalej len „webová stránka“, je internetová brána prístupná online na adrese www.krakencasino.club. Má všetky relevantné informácie o aktivitách Krakencassina a spoločnosť ich používa poskytovať služby vlastníkom svojich účtov.

1.5. Majte na pamäti, že každá hra v Krakencassino má svoje vlastné pravidlá a podmienky.

1.6. Podmienky každého bonusu a propagačnej akcie si môžete prečítať v sekcii „Propagácie“ na webovej lokalite.

1.7. Používatelia musia využívať všetky služby poskytované Spoločnosťou v súlade s Obchodnými podmienkami a platné obmedzenia.

1.8. Text Podmienok je v anglickom jazyku, ktorý má právnu silu. Preklad Podmienok a Podmienky v akomkoľvek inom jazyku sa vykonávajú len na informačné účely. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti resp nezrovnalosti medzi anglickým textom a akoukoľvek inou jazykovou verziou, textom Podmienok a Rozhodujúce sú podmienky v angličtine.

2. Vytvorte si účet

2.1. Predtým, ako začnete hrať alebo používať naše služby, musíte si zaregistrovať hráčsky účet na našej webovej stránke.

2.2. Účet na krakencasino.club si môžete vytvoriť niekoľkými spôsobmi:

- stlačením tlačidla Registrácia a podľa pokynov na obrazovke;

- pomocou iných prostriedkov, ktoré z času na čas navrhuje Krakencassino.

2.3. Váš účet bude spravovať Krakencassino a/alebo jeho pridružená spoločnosť a/alebo iná spoločnosť, s ktorou ste uzavreli zmluvu.

2.4. Pri registrácii nám musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré zahŕňajú aj vaše meno a dátum narodenia ako kontaktné údaje, adresa, telefónne číslo a email (ďalej len „Osobné údaje“). Ak chcete upraviť svoje osobné údaje, môžete sa obrátiť na našu zákaznícku podporu alebo stačí použiť kartu Môj profil vo svojom účte. Spoločnosť môže z času na čas navrhnúť iné spôsoby úpravy osobných údajov.

2.4.1. Finančné oddelenie môže odložiť spracovanie žiadosti o výber z dôvodu dodatočného overenia.

2.5. Vytvorením účtu zaručujete nasledovné:

- Rozumiete a akceptujete existujúce riziká straty svojich peňazí využívaním služieb webovej stránky;

- Máte aspoň 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, zatvorte našu webovú stránku;

– prekročili ste zákonný vek pre hazardné hry vo vašej jurisdikcii;

- hazardné hry nie sú vo vašej jurisdikcii zakázané;

- môžete uzatvárať zmluvy podľa zákonov vašej jurisdikcie;

- nemáte zakázaný hazard;

- Váš účet nebol odstránený z nasledujúcich dôvodov: sprisahanie, podvod, zločin činnosť, porušenie zmluvných podmienok alebo doložky o zodpovednom hraní.

- Aby ste predišli podvodom a pridali do vašich transakcií ďalšiu úroveň zabezpečenia, Krakencassino vykonáva overenie identity a overenie platby.

– Pred výberom prostriedkov musí vlastník účtu vykonať overenie účtu. Môžete to urobiť odoslaním správy v chate na webovej stránke Krakencassino alebo priamo zaslaním e-mailu na finančné oddelenie: [email protected].

- Overenie účtu môže trvať až 24 hodín od prijatia potrebných dokumenty zaslané e-mailom na adresu: [email protected] 9:00-18:00 (GMT+2).

2.5.2 V niektorých prípadoch má oddelenie Risk Krakencassino Casino právo požiadať o overenie videom z prehrávača cez Skype.

- ak hráč neprejde overovacím postupom zavolaním Skype v dohodnutom čase so zástupcom Oddelenia rizík si Správa stránok vyhradzuje právo zrušiť všetky výhry a zatvorte účet bez nároku na obnovenie.

2.6. Pri vytváraní účtu musia byť vaše osobné údaje presné a v prípade potreby aktualizované, ako je meno, e-mailová adresa atď. Nie je dovolené vytvárať viacero účtov: iba 1 účet na osobu. Nemáte povolené vytvoriť účet pre žiadnu inú osobu, člena rodiny, adresu (mail alebo IP), e-mail alebo zariadenie. Akékoľvek iné účty okrem vášho hlavného účtu Krakencassino sa považujú za duplikáty. Kasíno si vyhradzuje právo na zablokovanie viacerých účtov bez upozornenia.

Ak sa rozhodneme odstrániť duplicitný účet:

– všetky bonusy, zatočenia zadarmo a výhry, ktoré ste získali pomocou tohto účtu, budú zrušené;

- Spoločnosť má právo skonfiškovať vklady uskutočnené na duplicitný účet. Ktorýkoľvek z vašich účtov (hlavný aj duplicitný) možno použiť na výber vkladov;

- Spoločnosť má právo povoliť hráčovi používať viacero účtov. V tomto prípade, všetky výhry, bonusy, vklady a stávky zostanú v platnosti.

3. SPRÁVA ÚČTU KRAKENCASSINO

3.1. Krakencassino môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek:

- odmietnuť žiadosť používateľa o vytvorenie účtu Krakencassino;

- bez upozornenia zablokovať existujúci účet Krakencassino;

- odmietnuť vklady bez vysvetlenia;

- kedykoľvek si vyžiadajte ďalšie dokumenty na overenie identity vlastníka účtu. Spoločnosť má právo pozastaviť účet, kým používateľ neposkytne potrebné dokumenty;

- pozastaviť alebo zablokovať prístup k službám spoločnosti, skonfiškovať finančné prostriedky zostatok hráča v prípade, že sa rovnaké platobné údaje použijú s iným účtom.

- uchovávať a spravovať finančné prostriedky používateľov v súlade so všeobecne uznávanými finančnými prostriedkami zásady riadenia takýchto fondov;

- zablokovať účet Krakencassino, zabaviť prostriedky alebo odmietnuť nároky, ak je vlastníkom účtu priamo alebo nepriamo porušil firemnú politiku Spoločnosti zverejnenú na Webovej stránke alebo je prichytený resp podozrivý z vykonávania nezákonných činností na Krakencassine (porušil zákon v sile alebo iné predpisy, práva tretej strany);

- pozastaviť alebo zablokovať prístup k niektorým alebo všetkým hrám, propagačným akciám, žrebovaniu cien alebo iným služby, ak existuje legitímny dôvod domnievať sa, že účet Krakencassino je používaný, bol použitý alebo bude byť použité na vykonávanie podvodov alebo iných nezákonných činností;

- pozastaviť alebo zablokovať prístup k službám spoločnosti, skonfiškovať finančné prostriedky, ak existujú dôvody domnievať sa, že používateľ podvádza alebo sa pokúša (akýmkoľvek spôsobom) poškodiť klientsku základňu alebo softvér Krakencassino;

- pozastaviť alebo zablokovať prístup na webovú stránku, ak existujú dôvody domnievať sa, že a používateľ používa AI na hranie na webovej stránke alebo sa pokúša spojiť s iným hráčom alebo skupinou hráčov. Registráciou na Webovej stránke používateľ súhlasí s tým, že bude hrať v súlade so zásadami fair play, inak bude mať nepopierateľnú výhodu v hre nad ostatnými hráčmi.

- včas pozastaviť alebo zablokovať účasť Majiteľa účtu v Službách, prepadne alebo skonfiškuje finančné prostriedky dostupné na účte Krakencassino, ak sa zistí, že jeho majiteľ podvádza. Môže sa to stať aj vtedy, ak má správa Krakencassina dôvody domnievať sa, že majiteľ účtu použil a systém (vrátane strojov, robotov, počítačov, softvéru alebo akéhokoľvek iného automatizovaného systému), ktorý je na to určený poraziť alebo je schopný poraziť Klientsku aplikáciu a/alebo Softvér.

3.2. Krakencassino zaručuje:

- bezpečná a správna správa prostriedkov používateľa;

- zhromažďovanie, uchovávanie a správa osobných údajov používateľov v súlade s Zákon o ochrane osobných údajov;

- uloženie prostriedkov používateľa na samostatnom bankovom účte.

3.3. Krakencassino nie je finančná inštitúcia a neúčtuje úroky z registrovaných používateľských účtov.

3.4. Nie je dovolené vytvoriť viacero účtov Krakencassino: iba 1 účet na osobu. Ak používateľ poruší túto podmienku, Krakencassino má právo zablokovať a/alebo odstrániť duplikát Krakencassino účty, zabavte alebo presmerujte všetky prostriedky na hlavný účet Krakencassino.

Všetky bonusy duplicitných účtov Krakencassino budú skonfiškované.

3.5. Je zakázané zverejňovať údaje o vašom účte tretím stranám, predávať alebo prenášať prístup k účtu, alebo si zakúpte prístup k inému účtu.

3.6. Prevod prostriedkov z jedného účtu na druhý je zakázaný

4. ZODPOVEDNÉ HRANIE. NASTAVENIA ÚČTU

4.1. Nastavenia účtu umožňujú vlastníkovi účtu:

- blokovať prístup k hrám na určitý čas.

4.2. Ak má Krakencassino dôvod domnievať sa, že hazardné hry môžu zničiť život človeka sociálne, emocionálne a finančne si Spoločnosť vyhradzuje právo zablokovať prístup používateľa k jeho účtu.

4.3. Upozorňujeme, že hazardné hry môžu byť návykové. Ak sa zaujímate o hazardné hry, míňate stále viac a viac čas a peniaze na to, naháňanie prehier alebo hazardné hry napriek vážnym následkom vo vašom živote, môžete kontaktovať technickú podporu na zablokovanie vášho účtu.

5. AKTÍVNE A NEAKTÍVNE ÚČTY

5.1. Účet sa považuje za neaktívny, ak nebol používaný viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

5.2 Krakencassino má právo pozastaviť alebo vymazať účty, ak:

- účet Krakencassino nezaznamená žiadnu transakciu počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (takéto účty sa považujú za neaktívne. Ak sa váš účet stal neaktívnym a pokúsili sme sa vás kontaktovať, ale neprišla žiadna odpoveď, Spoločnosť má právo vymazať váš účet);

- Administratíva Krakencassina sa pokúsila spojiť s vlastníkom neaktívneho účtu, ale neprišla žiadna odpoveď / neboli dodržané potrebné platobné pokyny.

5.3. Ak bol váš účet zablokovaný alebo odstránený a zostatok na účte je kladný, musíte kontaktovať Podpora Krakencassino av prípade potreby poskytnutie podrobných informácií na vyriešenie problému možný výber zostávajúcich prostriedkov.

5.4. Spoločnosť má právo účtovať si mesačný poplatok za neaktívny účet vo výške 5 EUR/mesiac (alebo ekvivalent v inej mene).

5.5. Akýkoľvek zostatok na neaktívnom účte prijatý ako cashback bude okamžite zrušený.

6. VRÁTENIE PLATBY

6.1. Podľa nasledujúcich podmienok akékoľvek zákony, regulačné akty, zásady a ustanovenia Všeobecných pravidiel Zmluvné podmienky a bez toho, aby bola dotknutá spoločnosť, si Krakencassino vyhradzuje právo pozastaviť a Krakencassino účtu počas obdobia potrebného na splnenie žiadosti o kompenzáciu.

6.2. Po prijatí žiadosti o kompenzáciu pošle Krakencassino oznámenie o jej spracovaní na adresu e-mailovú adresu uvedenú v účte majiteľa. Toto slúži na potvrdenie totožnosti vlastníka účtu, ako aj na objasnenie spôsobu platby, ktorý majiteľ používa na vklad alebo výber finančných prostriedkov. Ak po obdržaní majiteľ účtu nepotvrdil svoju identitu a spôsob platby, Krakencassino pošle dve dodatočné upozornenia na e-mailovú adresu uvedenú v účte majiteľa. Poplatok za spracovanie vo výške 50 EUR bude odpočítaná zo sumy, ktorá sa má vrátiť za každý odoslaný e-mail.

6.3. Ak počas spracovania žiadosti o kompenzáciu bol používateľský účet zablokovaný a používateľ:

- nebol prihlásený do svojho účtu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov

- nepotvrdil svoju totožnosť, spôsob platby a údaje na vrátenie nevyužitých prostriedkov, Krakencassino má právo odpísať zostávajúce prostriedky z neaktívneho účtu vo svoj prospech.

7. ODSTRÁŇTE ÚČET KRAKENCASSINO

7.1. Vlastník účtu môže svoj účet kedykoľvek odstrániť odoslaním e-mailu na podporu Krakencassino: [email protected]. Zvyšný zostatok bude vrátený majiteľovi účtu podľa platby ním uvedené podrobnosti.

7.2. Ak chcete vrátiť prostriedky na zablokovaný alebo vymazaný účet, musíte kontaktovať podporu Krakencassino, aby ste to vysvetlili podrobnosti potrebné na vrátenie peňazí.

7.3. Ak chcete vymazať svoj účet z dôvodu závislosti na hazardných hrách alebo váš účet bol zablokovaný spoločnosťou Krakencassino v dôsledku podvodných aktivít súhlasíte s tým, že si na tejto webovej stránke nikdy nevytvoríte nový účet. Spoločnosť nie je zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť po otvorení nového účtu. Vyhradzujeme si právo vymazať účet kedykoľvek porušíte tieto podmienky.

7.4. Svoj účet môžete vymazať iba v prípade, že na zostatku nemáte prostriedky a/alebo nedošlo k žiadnemu výberu žiadosti v priebehu spracovania.

Hráč sa zaväzuje, že si neotvorí nový účet. Kasíno nezodpovedá za otvorenie od vás nový účet a akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť po otvorení nového účtu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek čas na zatvorenie účtu, ktorý bol vytvorený na základe porušenia týchto pravidiel.

8. PRAVIDLÁ VKLADU

8.1. Akákoľvek finančná transakcia (doplnenie zostatku / prevod peňazí atď.) prostredníctvom účtu Krakencassino môže byť kedykoľvek s pomocou Finančnej inštitúcie alebo poskytovateľa platobných služieb.

- Spôsob, podmienky, dostupnosť a trvanie peňažných transakcií na účte závisí od času potrebného na vykonanie týchto transakcií, ako aj od krajiny pobytu používateľa a a finančná inštitúcia použitá na tieto transakcie.

8.2. Krakencassino má právo odmietnuť transakciu, ak vlastník účtu neposkytol dostatok dôkazov preukázať svoju totožnosť, vek, miesto a platobnú schopnosť.

8.3. Krakencassino prevedie všetky prostriedky prijaté od majiteľa účtu na jeho účet Krakencassino. Všetky prostriedky používateľov sú uložené na bankovom účte oddelenom od účtu Spoločnosti.

8.4. Vlastník účtu môže:

- vložiť prostriedky na svoj účet Krakencassino iba pomocou svojej osobnej kreditnej karty alebo osobný účet otvorený vo Finančnej inštitúcii alebo jej držiteľoch licencie;

- je zakázané poskytovať prístup k účtu tretím stranám, vrátane vklady alebo výbery finančných prostriedkov. Vlastník účtu súhlasí s tým, že jeho účet je určený len pre jeho vlastnú potrebu;

- vlastník účtu nemá povolené prevádzať prostriedky z vášho účtu na iných hráčov alebo naopak.

- vlastník účtu je výlučne zodpovedný za dodržiavanie vyššie uvedených povinností.

8.5. Krakencassino má právo odmietnuť stávku, ak je uvedené meno majiteľa účtu, z ktorého sú prostriedky prevedené sa líši od údajov uvedených v osobných/kontaktných údajoch majiteľa účtu a nie sú dostatočné dôkaz, že tento účet skutočne patrí vlastníkovi účtu.

8.6. Krakencassino nezasahuje do zostatku majiteľa účtu Krakencassino, pokiaľ to nie je nevyhnutné:

- zaúčtovať z účtu Krakencassino stávku uskutočnenú, uskutočnenú alebo pripravenú jej vlastníkom počas hry;

- iniciujte kompenzáciu na žiadosť vlastníka účtu Krakencassino;

- platiť základné bankové poplatky za vklady a výbery.

8.7. Zostatok na vašom účte Krakencassino môže byť záporný, ak ste poslali žiadosť o kompenzáciu na a Finančná inštitúcia a bola schválená.

8.8. Ak majiteľ účtu požiada o výber prostriedkov, ktoré vložil alebo prijal od Spoločnosti ako skutočné peniaze, ale nikdy sa nepoužíva v hrách, Krakencassino odmietne túto žiadosť, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

8.9. Krakencassino má právo určiť maximálnu a minimálnu výšku vkladu v závislosti od spôsobu platby vybraté používateľom.

8.10. Niektoré krajiny môžu zakázať hazardné hry a klasifikovať hazardné hry ako nelegálne. Ak ste obyvateľom týchto krajinách, okamžite prestaňte používať webovú stránku. Používatelia sú zodpovední za svoje činy alebo správanie na stránke Webové stránky v súlade s platnými zákonmi.

8.11. Krakencassino zakazuje používanie webovej stránky na pranie špinavých peňazí. Spoločnosť má právo akékoľvek zablokovať podozrivé transakcie a upozornite na ne príslušné orgány.

8.12. Krakencassino sa zaväzuje kontrolovať transakcie všetkých používateľov, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

8.13. Používateľ je plne zodpovedný za zaplatenie a vykonanie potrebných daňových kontrol, ako aj za zaplatenie všetkých potrebné dane spojené s výhrami, cenami, jeho účtom a aktivitami na Webovej stránke.

8.14. Používateľ potvrdzuje, že je legitímnym vlastníkom peňazí, ktoré vkladá, a že peniaze nie sú poškodené s akoukoľvek nezákonnosťou a nepochádza zo žiadnej nezákonnej činnosti alebo zdroja. Používateľ sa zaväzuje používať iba tie prostriedky v kasíne, ktoré boli získané legálne.

8.15. Keď používate služby G2A Pay poskytované spoločnosťou G2A.COM Limited (ďalej len „poskytovateľ služieb G2A Pay“) ak chcete uskutočniť nákup na našej webovej stránke, zodpovednosť za váš nákup bude najskôr prenesená na spoločnosť G2A.COM Limited predtým, ako vám bude doručená. G2A.COM sa stáva obchodníkom s rekordným počtom vašich nákupov. Poskytovateľ služieb G2A Pay preberá s našou pomocou primárnu zodpovednosť za platby a zákaznícku podporu súvisiacu s platbami. Podmienky medzi poskytovateľom služieb G2A Pay a zákazníkmi, ktorí využívajú služby G2A Pay, sa riadia samostatnými zmluvami, ktoré nájdete pod odkazom https://pay.g2a.com/terms-and-conditions a nepodliehajú podmienkam na tento web.

8.16. Aby ste mohli uskutočniť platobnú transakciu, dočasne poveríte G2A.COM predmetom transakcie, a G2A.COM preberá zodpovednosť za produkt a za spracovanie transakcií.

V súvislosti so zákazníkmi, ktorí nakupujú prostredníctvom pokladne poskytovateľa služieb G2A Pay, (i) Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa služieb G2A Pay sa budú vzťahovať na všetky platby a mali by byť predtým preskúmané uskutočnenie akéhokoľvek nákupu a (ii) na všetky platby sa budú vzťahovať pravidlá vrátenia platby poskytovateľa služieb G2A Pay, pokiaľ nie je uvedené oznámenie je kupujúcim vopred výslovne poskytnutá príslušným dodávateľom. Okrem toho nákup určitých produktov môže tiež vyžadovať, aby kupujúci súhlasili s jednou alebo viacerými licenčnými zmluvami s koncovým používateľom (alebo „ďalej len „EULA“), ktoré môžu zahŕňať dodatočné podmienky stanovené dodávateľom produktu a nie nami alebo poskytovateľom služieb G2A Pay. Budete viazaní akúkoľvek zmluvu EULA, s ktorou súhlasíte.

Zodpovedáte za všetky poplatky, dane alebo iné náklady spojené s nákupom a doručenie vašich položiek v dôsledku poplatkov uložených vaším vzťahom s poskytovateľmi platobných služieb alebo clá a dane uložené vašimi miestnymi colnými úradníkmi alebo iným regulačným orgánom.

V prípade otázok alebo sporov týkajúcich sa služieb zákazníkom nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected]

Ak je to možné, budeme s vami a/alebo akýmkoľvek používateľom predávajúcim na našej webovej lokalite spolupracovať, aby sme vyriešili spory vyplývajúce z vášho nákupu

9. ZÁSADY ODSTÚPENIA

9.1 Výber z herného účtu je možné uskutočniť akýmkoľvek spôsobom dostupným na webovej stránke kasína v čase doplnenia.

9.2 Kasíno si vyhradzuje právo previesť prostriedky iným spôsobom, ako je spôsob platby určený Hráčom.

- Pri overovaní svojho účtu musíte poskytnúť nasledujúce dokumenty:

- farebná kópia pasu alebo vodičského preukazu s platným dátumom platnosti;

- farebná kópia kreditnej/debetnej karty, ktorá bola použitá na doplnenie zostatku (na oboch stranách). Je potrebné skryť prostredných 8 číslic karty a CVV kód

– snímka obrazovky vášho bankového účtu s nasledujúcimi informáciami:

- Číslo bankového účtu / IBAN

– ID banky / BIC

- úplná adresa príjemcu (PSČ, ulica, mesto, krajina)

– snímka obrazovky vašej elektronickej peňaženky, ktorá bola použitá na doplnenie zostatku (s číslom peňaženky a stránkou osobných údajov)

- v prípade potreby svoju selfie s pasom alebo vodičským preukazom v ruke

- kópia účtu za energie (nie staršia ako 3 mesiace), na ktorej je jasne uvedené meno a adresa bydliska

- Občas môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo podrobnosti týkajúce sa akéhokoľvek vkladu, ktorý urobíte.

- Všetky žiadosti o výber spracuje finančné oddelenie do 24 hodín úspešné overenie identity a účtu každý deň od 9:00 do 18:00 (GMT+2).

- Krakencassino nezodpovedá za nedodržanie podmienok odstúpenia od zmluvy pre technické dôvodov, ktoré sú mimo kontroly kasína.

- Krakencassino má právo určiť si svoje vlastné platobné a výberové podmienky a maximálne a minimálna výška výberu pre každý postup, ktorá sa môže líšiť v závislosti od spôsobu výberu, stavu účtu a ďalšie možné faktory ovplyvňujúce proces odstúpenia od zmluvy.

- Existuje limit 3 súčasných žiadostí o výber. Maximálne limity výberu za transakcie / za 24 hodín / mesiac sú určené nasledovne:

za transakciu: 200 $

do 24 hodín: 1 000 $

za mesiac: 500 000 $

9.2.1. Všetky dokumenty požadované naším finančným oddelením, ktoré sú potrebné na overenie vášho účtu treba zaslať e-mailom na adresu: [email protected].

9.3. Krakencassino si môže podľa vlastného uváženia vybrať poskytovateľa platobných služieb na vykonanie určitých postupov týkajúce sa vkladov, zadržiavania a správy finančných prostriedkov a/alebo uľahčenia procesu výberu z účtov Krakencassino.

- požiadať o výber prostriedkov z jeho účtu Krakencassino iba na jeho osobný účet otvorený vo Finančnej inštitúcii alebo jej držiteľoch licencie;

- minimálna výška výberu je 20 EUR \20 $ pre bankové karty a 20\20 $ za iné spôsoby platby;

- výber je možné vykonať iba presne rovnakým spôsobom, aký ste použili na pridanie prostriedkov na svoj účet. Preto musíte zabezpečiť, aby platobné údaje spĺňali požiadavky príslušného platobného systému. Ak platobný systém nie je z akéhokoľvek dôvodu k dispozícii na výber, kasíno má právo zvoliť si spôsob výberu podľa vlastného uváženia;

- Kasíno má právo určiť svoje vlastné platobné a výberové podmienky a maximum a minimálnu výšku výberu pre každý postup, ktorá sa môže líšiť v závislosti od spôsobu výberu, stav účtu a ďalšie možné faktory ovplyvňujúce proces výberu.

- Ak výška stávok zo skutočného zostatku hráča v čase podania žiadosti o výber je menší ako trojnásobok vkladu, má Spoločnosť právo zadržať províziu až do výšky 10 % zo sumy výberu. Provízia sa odpočítava od skutočného zostatku hráča.

- majiteľ účtu je plne zodpovedný za poskytovanie správy Krakencassina s presnými platobnými údajmi, aby ste mohli požiadať o výber alebo vrátenie peňazí;

9.4 Výber sa vykonáva prevodom prostriedkov na bankový účet majiteľa účtu Krakencassino, ak takúto žiadosť podal. Krakencassino má právo obmedziť maximálny výber na účet Krakencassino.

9.5 Ak chcete vybrať prostriedky, musíte vykonať nasledujúce kroky:

- Vyberte možnosť Vybrať prostriedky v príslušnej časti svojho účtu Krakencassino.

- Vyberte si vhodný spôsob výberu.

- Môžeme vás požiadať o poskytnutie potrebných osobných údajov na potvrdenie vašej totožnosti, vlastníctvo účtu a sumu potrebnú na výber.

- Po kliknutí na tlačidlo "Potvrdiť" sa zobrazí upozornenie potvrdzujúce žiadosť o výber.

- Výber je možné vykonať iba presne rovnakým spôsobom, aký ste použili na pridanie prostriedkov do Váš účet. Môžu existovať obmedzenia na výbery. Krakencassino môže vyžadovať dodatočné informácie potvrďte svoju totožnosť a účet, ktorý má byť pripísaný (selfie s pasom / kreditnou alebo debetnou kartou atď.).

9.6 Krakencassino si vyhradzuje právo účtovať za výbery poplatok za spracovanie.

10. ZÁSADY VRÁTENIA PEŇAZÍ

10.1 Žiadosť o vrátenie platby sa zohľadní iba v prípade, ak o ňu bude požiadané v priebehu prvých dvadsiatich štyroch (24) hodín od údajnej transakcie alebo do tridsiatich (30) kalendárnych dní, ak hráč tvrdí, že má inú osobu pristúpil k svojmu hráčskemu účtu.

10.2 Ak financujete svoj účet kreditnou kartou, vyhradzujeme si právo zaplatiť všetky žiadosti o výber až do výšky celkovú sumu vloženú ako refundáciu za uskutočnené nákupy. Ak vaše výbery prekročia celkovú sumu vložená suma, akákoľvek prebytočná suma vám bude vyplatená jedným z našich dostupných alternatívnych spôsobov.

10.3 Pred spracovaním vrátenia platby budú všetky bonusy a výhry z vášho zostatku odpočítané pred výpočet sumy, ktorá sa má vrátiť.

10.4 V prípade, že akékoľvek nákupy kreditnou kartou predstavujú neprijateľné riziko z bezpečnostných alebo právnych dôvodov buď našimi spracovateľmi platieb alebo kasínom, iniciujeme vrátenie peňazí za všetky takéto transakcie späť Сredit Сard a upovedomte všetky príslušné orgány a strany.

10.5 Ak klient iniciuje „vrátenie zálohy“, v tomto prípade budú finančné prostriedky vrátené klientovi do 7. pracovných dní, po tom, čo klient podal žiadosť o vrátenie peňazí, ako aj potvrdenie o žiadosť zo strany finančného oddelenia.

11. Zásady boja proti praniu špinavých peňazí

Akonáhle si hráč otvorí účet v kasíne Krakencassino, súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky pravidlá a predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú zavedené. Hráč sa skrátka viaže nepoužívať finančné prostriedky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom príjmom z trestnej činnosti.

Hráči nesmú využívať služby kasína Krakencassino žiadnym spôsobom priamo alebo nepriamo spojeným s praním špinavých peňazí.

Ak hráč nerešpektuje tieto pravidlá a predpisy, môže Krakencassino Casino pozastaviť Hráčsky účet čaká na vyšetrovanie.

Registrácia hráčov

Proces registrácie hráčov je stanovený v Zmluvných podmienkach.

Pred akýmkoľvek otvorením účtu sa hráči musia zaregistrovať, čo zahŕňa poskytnutie presné podrobnosti o kasíne Krakencassino. Hráč je zodpovedný za okamžité poskytnutie Kasíno Krakencassino s aktualizovanými informáciami o všetkých informáciách / dokumentoch poskytnutých na pôvodnom účte otváracia fáza. Kasíno Krakencassino má právo overiť bonitu hráča u tretích strán kto predtým poskytol akékoľvek informácie o prehrávači.

Pri registrácii musí hráč vyplniť všetky požadované informácie a je zodpovednosťou hráča, aby to zabezpečil že poskytnuté informácie sú úplné a presné.

Kasíno Krakencassino si vyhradzuje právo vykonať overovacie postupy. V prípade Krakencassino Casino máme podozrenie, že Hráč poskytol nepravdivé informácie, sme oprávnení uzavrieť a zablokovať hráčovi prístup k účtu.

Hráč je povinný informovať Krakencassino Casino o akýchkoľvek aktualizáciách alebo zmenách svojich informácií.

Ak sa Krakencassino Casino dozvie, že osoba poskytla nepravdivé informácie, okamžite to zrušíme registráciu osoby ako hráča v kasíne Krakencassino a zatvorenie jej účtu.

Žiadna osoba mladšia ako osemnásť rokov (alebo príslušný vek plnoletosti v jurisdikcii tejto osoby) nesmie byť zaregistrovaný ako hráč a všetky vložené prostriedky alebo akékoľvek peniaze, ktoré tieto osoby vyhrajú, prepadnú v prospech regulačného úradu.

Krakencassino Casino bude vždy viesť bezpečný online zoznam všetkých registrovaných hráčov. Môže len každý jednotlivec zaregistrujte si jeden účet v kasíne Krakencassino a praktiky viacerých účtov sú prísne zakázané.

Anonymné účty

Krakencassino Casino neotvorí anonymné účty ani účty na fiktívne mená, ktoré by skutočný vlastník nie je známy.

Skúmanie transakcií

Krakencassino Casino si vyhradzuje právo monitorovať všetky transakcie s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí. Okrem toho si Krakencassino Casino vyhradzuje právo preskúmať s osobitnou pozornosťou a v čo najväčšom rozsahu, pozadie a účel akýchkoľvek zložitých alebo veľkých transakcií a transakcií, ktoré sú obzvlášť pravdepodobné, svojou povahou súvisieť s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.

Výplaty výhier

Hráč žiadajúci o prvý výber po registrácii bude musieť overiť svoju totožnosť predloženie kópie identifikačného dokladu. Žiadosť o odstúpenie od zmluvy nebude prijatá Krakencassino Casino pred prijatím kópie tohto dokumentu od hráča.

Vo všetkých prípadoch si Krakencassino Casino vyhradzuje právo pozastaviť žiadosť o výber peňazí, kým nebude overená Identita hráča, vek a poloha.

Platby výhier alebo vrátenia peňazí budú prevedené späť cez ten istý kanál, z ktorého hráč uskutočnil v prvom rade pôvodný prevod. Ak to nie je možné, bude hráč požiadaný o poskytnutie alternatívny kanál spolu s dostatočným dôkazom, že takýto kanál súvisí s prehrávačom. Je na výhradnom uvážení kasína Krakencassino, či hráč poskytne dôkaz je dostatočná alebo nie. Kasíno Krakencassino môže podľa vlastného uváženia a v súlade s licenčnými podmienkami pravidlá a interné hodnotenie rizika vyžadujú prvú výplatu výhier pre hráča, ktorý je uvoľnený ako hráč bankovým prevodom s cieľom dokončiť overovacie kontroly KYC.

Všetky výbery od hráčov musia byť pred spracovaním dôkladne skontrolované podľa našich postupov správy výplat. Keď sa ukáže, že hráč nikdy nemal v úmysle vykonávať s nami žiadnu stávkovú činnosť, Hráč by mal byť informovaný, že finančné prostriedky nebudú spracované až do jeho totožnosti, veku a miesta bydliska je preukázané bez pochybností a/alebo uplynulo obdobie najmenej troch mesiacov od vykonania vkladu.

Prijatie stávky

Krakencassino Casino neprijme stávku od hráča, pokiaľ– nebol založený účet na meno hráča a na účte sú dostatočné prostriedky na pokrytie výšky stávky; a prostriedky potrebné na pokrytie výšky stávky sú poskytnuté schváleným spôsobom.

Postupy AML

Aby sme znížili možnosť, že sa naša operácia používa na pranie špinavých peňazí:

Prijímajú sa iba stávky od známych osôb.

Vklady a výbery hotovosti nie sú akceptované.

Vyhradzujeme si právo obmedziť stávky bez predchádzajúceho upozornenia.

Aktivita stávkovania sa bude monitorovať na nepravidelné vzory.

Všetky žiadosti o výber budú manuálne skontrolované, aby sa zabezpečilo, že výbery budú vždy vyplatené na rovnaký účet použiť na vklad, kedykoľvek je to možné.

Hráči, ktorí vložili peniaze, ale neuzavreli žiadne stávky alebo urobili iba vklad, aby získali zatočenia zadarmo, nemôžu vyberať akékoľvek peniaze z ich kasínového účtu.

Hráč vždy musí vložiť do stávok aspoň sumu svojho vkladu, kým si bude môcť vybrať peniaze.

Krakencassino Casino neuskutoční platbu, ktorej výsledkom je viac ako dvetisíc eur (2 000 EUR) získaných v rámci 24 hodín alebo platba, ktorej výsledkom je suma prevyšujúca dvetisíc tristo eur (2 300 eur) kumulovane zo všetkých výplat vyžiadaný Hráčom od momentu registrácie, pričom bude stiahnutý z Hráčskeho účtu hráčovi do bola overená totožnosť, vek a miesto bydliska hráča.

Hotovosť

Krakencassino Casino nemôže prijímať hotovosť od hráčov a finančné prostriedky možno od hráčov prijímať iba ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov-

i. kreditné karty.

ii. debetné karty.

iii. bankovým prevodom;

iv. elektronické peňaženky.

Nahlasovanie úradom

Krakencassino Casino si vyhradzuje právo nahlásiť podozrivú transakciu príslušným orgánom.

12. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

12.1. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky aktivity vykonané na jeho účte Krakencassino, vrátane účasť na hrách. Webová lokalita a hry sú poskytované bez akýchkoľvek záruk, výslovných alebo implicitných.

12.2. Spoločnosť, jej riaditelia, zamestnanci, partneri, poskytovatelia služieb:

- nezaručujeme, že softvér alebo webová lokalita sú v súlade s týmito účelmi, s ktorými môžu byť použité;

- nezaručujeme, že softvér a webová lokalita nemajú a nebudú mať žiadne chyby;

- nezaručujeme, že webové stránky a hry budú bezproblémovo dostupné

- nezodpovedajú za žiadne straty, náklady, výdavky alebo škody, či už priame, nepriame, špeciálne, následné, náhodné alebo iné, ktoré vznikajú v súvislosti s vaším používaním webových stránok alebo hraním hier.

12.3. Súhlasíte s tým, že budete rešpektovať bezpečnosť spoločnosti, jej riaditeľov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov služieb a chrániť ich pred akýmikoľvek nákladmi, výdavkami, stratou, škodami, nárokmi a záväzkami, ktoré môžu vzniknúť akokoľvek v súvislosti s vaším používaním webovej lokality alebo účasťou v hrách.

13. KLAMNÉ ÚDAJE, PODVOD, PODVOD A KRIMINÁLNA ČINNOSŤ

13.1. S ohľadom na spoločnosť a počas používania služieb poskytovaných spoločnosťou Krakencassino majú používatelia zakázané:

- zneužívanie bonusov alebo iných propagačných akcií;

- používanie nespravodlivých vonkajších faktorov a vplyvov na výsledok hry (často známe ako podvádzanie);

- používanie nespravodlivých výhod;

- otváranie a používanie akýchkoľvek dodatočných duplicitných účtov;

- Vykonávanie podvodných a kriminálnych aktivít (ako je definované v odseku

11.4) Predstavujú „zakázané postupy“ a nie sú povolené. Krakencassino vezme všetko rozumné opatrenia na prevenciu a odhalenie takýchto praktík a na identifikáciu príslušných aktérov, ak k nim dôjde.

13.2. Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na žiadnej forme zakázaných praktík ani s nimi nebudete spájaní spojenie s vaším prístupom alebo používaním Služieb. Ste zodpovedný za spravodlivosť vášho herného procesu. Súhlasíte tiež s tým, že budete informovať administratívu Krakencassina o pokusoch o tajnú dohodu a neférové konanie zvýhodňovať alebo vykonávať trestnú činnosť iných hráčov, ak sa o nich dozviete.

13.3. V prípade, ak:

- máme silné dôvody domnievať sa, že ste sa zúčastnili alebo ste boli pripojení s akoukoľvek formou zakázaných praktík (akýkoľvek podvod, podvádzanie, tajná dohoda a iné zakázané praktiky);

– uzatvárali ste stávky alebo ste hrali online hry s akýmikoľvek inými online hazardnými službami poskytovateľa a v dôsledku vašej činnosti v rámci týchto služieb ste boli podozriví z účasti na akejkoľvek Zakázaný postup alebo iná nevhodná činnosť;

- „účtovali ste späť“ alebo ste odmietli niektorý z nákupov alebo vkladov, ktoré ste vykonali na svoj účet;

- ste klasifikovaný ako bankrot alebo trpíte podobným konaním kdekoľvek na svete.

Krakencassino má právo zadržať celý zostatok alebo jeho časť a získať späť z účtu sumu akejkoľvek vklady, platby, bonusy alebo výhry, ak máme dôvod domnievať sa, že boli ovplyvnené niektorým z nich odseky uvedené vyššie.

13.4. Pod „podvodnou praxou“ rozumieme akúkoľvek podvodnú činnosť, ktorú ste vy alebo niekto iný realizovali osoba (alebo dokonca skupina osôb), ktorá to urobila pomocou vášho mena a účtu alebo ktorá s vami konala v tajnej dohode.

13.4.1. Podvodné praktiky zahŕňajú:

– podvodné aktivity súvisiace s vrátením prostriedkov a vrátením peňazí;

– použitie ukradnutej, klonovanej alebo inak neoprávnenej kreditnej alebo debetnej karty, zdroj financií;

- tajná dohoda majiteľa účtu s inými používateľmi s cieľom získať nespravodlivú výhodu (aj prostredníctvom bonusových schém alebo podobných stimulov, ktoré ponúkame);

- pokus o použitie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pri registrácii účtu;

– akýkoľvek nezákonný akt v rámci akejkoľvek príslušnej jurisdikcie, ktorý ste urobili alebo sa pokúsili urobiť. Podvodné praktiky zahŕňajú aj neverné činy alebo tie, ktoré boli vykonané s cieľom oklamať nás a obísť akékoľvek zmluvné alebo zákonné obmedzenia (či už nám takýto čin skutočne spôsobí škodu/škodu alebo nie).

13.4.2. Nespravodlivá výhoda zahŕňa (ale nie je obmedzená):

- využitie chyby, medzery alebo chyby v našom softvéri alebo softvéri akéhokoľvek tretích strán, ak ste to zneužili na získanie výhody;

- používanie automatických prehrávačov („botov“) alebo softvéru alebo analytických systémov iných tretích strán zamerané na predpovedanie výsledkov hry alebo ich ovplyvňovanie;

- zneužitie chyby na webovej stránke alebo chyba vo Všeobecných podmienkach vami s cieľom získať výhodu pre vás alebo v neprospech nás alebo akejkoľvek tretej strany.

13.4.3. Zneužitie bonusu zahŕňa (okrem iného):

- porušenie zmluvných podmienok bonusu, bezplatných točení alebo akejkoľvek inej našej propagačnej ponuky;

- vytvorenie duplicitného účtu (alebo viacerých účtov) na získanie viacerých bonusov;

- všetky bonusy sú obmedzené na povolený čas na použitie. Ak v ňom nie sú žiadne ďalšie informácie Podmienkou bonusu je jeho využitie maximálne 6-krát za kalendárny mesiac. Ak má majiteľ účtu použil bonus viackrát, ako bolo povolené, Krakencassino si vyhradzuje právo ďalej skúmať problematiku zneužívanie bonusu a účtovanie výšky výhry (s využitím bonusu) z účtu užívateľa.

-V prípade, ak má správa Krakencassina vážny dôvod domnievať sa, Majiteľ účtu pri zneužívaní bonusu (buď sám alebo ako súčasť dohodnutej skupiny), Krakencassino si vyhradzuje právo:

- zrušenie bonusu prijatého majiteľom účtu a zrušenie akýchkoľvek výhier z tohto bonusu;

- na zablokovanie bonusovej ponuky pre majiteľa účtu;

- blokovať prístup ku konkrétnym produktom;

- na zablokovanie účasti majiteľa účtu na akýchkoľvek budúcich propagačných ponukách;

- na okamžité zablokovanie účtu majiteľa účtu.

14. UZATVORENIE ÚČTU

UKONČENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA UZATVORENIE A UKONČENIE VAMI

14.1. Ak voči nám alebo inej tretej strane nevznikne žiadny dlh, môžete zatvoriť svoj účet a ukončiť zmluvné podmienky Používajte nás kedykoľvek s predstihom najmenej dvadsaťštyri hodín vopred. Môžete kontaktovať našu Oddelenie služieb zákazníkom - [email protected] za upozornenie na vaše rozhodnutie.

14.1.1. V žiadosti o zrušenie účtu môžete uviesť:

- cieľ vašej žiadosti (zrušenie účtu);

- dôvod vášho rozhodnutia (najmä ak sa chystáte zrušiť svoj účet z dôvodu obáv o úroveň vášho používania Služieb. Na vašu žiadosť odpovieme po jej prijatí. Príde potvrdenie o uzavretí účtu a dátum, kedy toto uzavretie nadobudne účinnosť. Majiteľ účtu sa zaväzuje, že bude naďalej preberať zodpovednosť za všetku aktivitu na Vašom účte do takéto uzavretie sme vykonali (v tomto bode sa zrušia podmienky používania).

14.2. Akýkoľvek nevyrovnaný zostatok na vašom účte vám bude vrátený po vašej žiadosti o zatvorenie účtu. Dostanete späť svoje prostriedky z účtu, ak voči nám alebo inej tretej strane nemáte žiadny dlh (dlh súvisiaci s vaším účtom).

14.3. Krakencassino si vyhradzuje právo zadržať akékoľvek finančné prostriedky na vašom účte počas jeho uzavretia alebo po ňom. Finančné prostriedky môžu byť zadržané, ak:

- existuje dlh voči nám alebo inej tretej strane (súvisiaci s vaším účtom);

- vás podozrievame z tajnej dohody, podvádzania, podvodu, prania špinavých peňazí alebo inej trestnej činnosti.

14.4. V niektorých prípadoch môžeme váš účet znova otvoriť po jeho zatvorení, ak ste nás o to znova požiadali. Na otvorenie účtu znova použijeme tie informácie o vašej identite a spôsoboch platby, ktoré boli uvedené vo vašom predchádzajúci (uzavretý) účet. Podmienky používania budú platné v deň akéhokoľvek takého opätovného otvorenia a akéhokoľvek predchádzajúceho nároky (vrátane, ale bez obmedzenia, na bonusy alebo podmienené výhry) už nebudú platné.

UZATVORENIE A UKONČENIE Z NÁS

14.5. Krakencassino si naopak vyhradzuje právo kedykoľvek zatvoriť váš účet a ukončiť ho Podmienky používania a pošlite vám o tom písomné oznámenie pomocou kontaktných údajov vo vašom účte. V prípade akéhokoľvek takéhoto ukončenia z našej strany budeme hneď, ako to bude primerane možné na základe vašej žiadosti, vrátiť zostatok na vašom účte.

14.6. V takom prípade, ak by sme zatvorili váš účet z dôvodu tajnej dohody, podvádzania, podvodu, prania špinavých peňazí, iných trestnú činnosť alebo porušenie Podmienok používania, ktoré poškodilo nás alebo akúkoľvek inú tretiu stranu, zostatok Váš účet bude nevratný a bude považovaný za prepadnutý.

POZASTAVENIE NÁS

14.7. Krakencassino si vyhradzuje právo pozastaviť váš účet za okolností, ktoré boli výslovne uvedené v podmienkach používania. Ak pozastavenie vášho účtu nadobudlo účinnosť:

- všetky aktivity s použitím pozastaveného účtu budú tiež pozastavené (vrátane vkladov, výbery, stávkovanie alebo hranie). Používateľ bude môcť znova konať pomocou svojho účtu v deň, keď jeho účet aktivujeme;

- žiadne bonusy alebo podmienené výhry nebudú pripísané na účet;

- zvážime dôvod, ktorý nás prinútil pozastaviť váš účet. Pokúsime sa vyriešiť tento problém v primeranom čase, aby bolo možné účet v prípade potreby znova aktivovať alebo zatvoriť.

14.8. Krakencassino si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť akékoľvek výhry a prepadnúť akýkoľvek zostatok (výhry a vklady) na váš účet Krakencassino, zrušiť akúkoľvek stávku, ukončiť zmluvu a pozastaviť pre Majiteľa účtu používanie Služieb alebo deaktiváciu svojho účtu, ak:

- existovali silné dôvody domnievať sa, že ste zamaskovali / zasahovali / vzali kroky na zamaskovanie alebo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do IP adresy akéhokoľvek zariadenia používaného na prístup na našu stránku (napríklad pomocou virtuálnej súkromnej siete „VPN“);

- máme dôvodné podozrenie, že majiteľ účtu použil falošné dokumenty (fotografie, naskenované dokumenty, snímky obrazovky atď.) počas procesu overovania alebo kedykoľvek inokedy je zmluva aktívna;

- vás podozrievame zo zneužívania bonusu alebo len z pokusu o bonus zneužívanie (sám alebo ako súčasť dohodnutej skupiny);

- ste podozrivý z akejkoľvek podvodnej, tajnej dohody, opravy alebo inej nezákonnej činnosti ohľadom Krakencassina alebo iných tretích strán;

- máme silný dôvod domnievať sa, že používate akékoľvek softvérovo podporované metódy alebo techniky alebo hardvérové zariadenia počas vášho hazardného/herného procesu s využitím služieb poskytovaných spoločnosťou Krakencassino.

14.9. V prípade akéhokoľvek porušenia pravidiel počas používania stránky a jej služieb, alebo v prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodu a iného protiprávneho konania zo strany hráča, má Prevádzkovateľ právo uzavrieť existujúci hráčsky herný účet a sledovať správu hráčovi o uzavretí účtu. Pokiaľ ide o akékoľvek alternatívne riešenia sporov, správa Krakencassino je pripravená poskytnúť potrebné informácie s uvedením dôvodov tretím stranám zapojeným do riešenia sporu.

- Ak sa správa Krakencassina rozhodne zatvoriť účet používateľa alebo ak používateľ sám urobí takéto rozhodnutie a zašle príslušnú žiadosť oddeleniu zákazníckeho servisu Krakencassino, celý zostatok bude vyplatený, pokiaľ používateľ nie je podozrivý zo žiadnych nezákonných a/alebo zakázaných (napr. arbitráž atď.) aktivít.

15. PRÍSTUP K SLUŽBÁM A ICH POUŽÍVANIE

15.1. Preberáte zodpovednosť za kvalitu a rýchlosť internetového pripojenia, ktoré máte k dispozícii. Tiež zodpovedáte za kvalitu telekomunikačných sietí, všetkých vašich prístupových zariadení a tak ďalej zariadenia, ktoré potrebujete použiť na získanie prístupu k Službám. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody, ktoré vám vznikli v dôsledku technických problémov spojených s internetovým pripojením, telekomunikačné siete, vaše prístupové zariadenie alebo iné vybavenie, ktoré ste použili na získanie prístupu k Službám. Krakencassino nezodpovedá a neručí za kompatibilitu služieb, ktoré poskytujeme, s akýmikoľvek konkrétny softvér alebo hardvér tretích strán (vrátane akéhokoľvek externého programu používaného na predpovedanie hry výsledky alebo ich ovplyvňovanie).

15.2. Používanie služieb poskytovaných spoločnosťou Krakencassino hanlivým, urážlivým, obscénnym, nezákonným, rasistickým, sexistická alebo iná diskriminačná povaha je prísne zakázaná. Používatelia tiež nesmú používať žiadne urážlivé alebo agresívne jazyk alebo obrázky, nadávať, vyhrážať sa, obťažovať alebo zneužívať akúkoľvek inú osobu (vrátane iných používateľov a správy Krakencassina).

15.3. Súhlasíte s tým, že webovú stránku budete používať iba na osobnú zábavu. Je zakázané poskytovať prístup alebo reprodukovať webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť v akejkoľvek forme bez nášho výslovného súhlasu, vrátane vytvárania odkazov na ňu.

15.4. Ste zodpovedný za akýkoľvek obsah, ktorý nahráte na webovú stránku. Ak nahráte takýto obsah na Webová stránka, zaručujete, že:

- získali ste všetky potrebné schválenia, súhlasy, licencie a povolenia, ktoré sú potrebné na získanie tohto obsahu a jeho nahranie na webovú lokalitu;

- reprodukovanie tohto obsahu neporuší autorské práva, ochrannú známku, dôverné informácie alebo akékoľvek iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany;

- odovzdaný obsah nebude obsahovať žiadny materiál, ktorý bude v rozpore s odsekom 12.2 a odsek 12.3;

- odovzdaný obsah je v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami (vrátane najmä tie, ktoré sa týkajú ochrany údajov a súkromia);

- Prevádzkovateľ má právo použiť nahraný obsah podľa vlastného uváženia.

15.5. Všetky materiály na Webstránku nahrávate na vlastné riziko. Ste zodpovedný za všetky riziká, ktoré môžu byť spôsobené nahrávaním obsahu. Krakencassino nezodpovedá za následky a výsledky (akákoľvek strata údajov alebo iné škody) spôsobené takýmto nahrávaním.

15.6. Ak existuje silný dôvod domnievať sa, že nahrávanie obsahu (alebo používanie webovej lokality vo všeobecnosti) je v rozpore s akýmikoľvek odsekmi 12.2, 12.3, 12.4 alebo 12.5 si Krakencassino vyhradzuje právo odstrániť z webovej stránky akýkoľvek urážlivý obsah okamžite a bez akéhokoľvek upozornenia a vysvetlenia.

16. ZMENY WEBOVEJ STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia zmeniť alebo doplniť akýkoľvek produkt alebo službu (vrátane cenových zásad) dostupné prostredníctvom webovej stránky. Zmeny je možné vykonať kedykoľvek, ale bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek hry a/alebo stávky v čase takejto zmeny a doplnenia už prebiehajúce. Môžeme pravidelne obmedzovať váš prístup k niektorým častiam Webová lokalita za účelom údržby webovej lokality / vykonania zmien / úpravy akejkoľvek hry alebo produktu poskytovaného webovou stránkou.

17. SOFTVÉR TRETEJ STRANY

17.1. Na používanie webovej stránky môže byť potrebný softvér na stiahnutie a inštaláciu do vášho prístupového zariadenia možné pre vás. Softvér môže zahŕňať (ale nie je obmedzený): Aplikácie prístupového zariadenia, naše kasíno na stiahnutie produkty, akékoľvek propagačné, marketingové alebo prevádzkové aplikácie, produkty a softvér.

17.2. Za takýchto okolností sa od vás môže vyžadovať uzavretie samostatnej zmluvy s vlastníkom alebo poskytovateľom licencie takého softvéru v súvislosti s vaším používaním tohto softvéru („zmluva o softvéri tretej strany“). V takom prípade, ak dohoda s treťou stranou je v rozpore s Podmienkami používania, budú mať prednosť Podmienky používania.

17.3. Zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby bol akýkoľvek Softvér stiahnutý na vaše prístupové zariadenie spôsobom kompatibilné so špecifickým nastavením vášho vlastného prístupového zariadenia. Nie sme zodpovední za poškodenie vášho zariadenia, čo môže byť spôsobené stiahnutím akéhokoľvek softvéru tretej strany.

17.4. Akákoľvek aplikácia, ktorá je stiahnutá alebo nainštalovaná na vašom prístupovom zariadení, potvrdí nielen dohodu medzi vami a poskytovateľom tejto aplikácie, ale zároveň potvrdí dohodu medzi vami a Krakencassino.

18. NEZLYHALO

Ak sa vyskytnú problémy so softvérom alebo hardvérom, ktorý používame na poskytovanie Služieb, vezmeme všetko primerané opatrenia na nápravu problému hneď, ako to bude primerane možné. Ak technický problém spôsobuje prerušenie herného procesu (v prípade, že ste stratili svoj postup a hru nie je možné reštartovať z presne tej istej pozície), budeme ku každému prípadu pristupovať individuálne a férovým spôsobom (vrátane možnosti obnovenia zostatku na užívateľskom účte, vrátenie poslednej stávky alebo hry atď.). Ak však máme dôvod domnievať sa, že úmyselne používate technickú chybu, medzeru alebo chybu v našom softvéri alebo softvéri akejkoľvek tretej strany, ktorý používate v súvislosti so Službami, na získanie výhody alebo nevýhody, Krakencassino nenesie žiadnu zodpovednosť a si vyhradzuje právo nekompenzovať alebo refundovať hráčov.

19. CHYBY A CHYBY

19.1. Pri používaní Služieb sa môžete dostať do situácie, keď sme prijali stávku alebo stávku alebo vykonali platbu prostredníctvom omyl. Zoznam takýchto okolností je (ale nie je obmedzený):

– ak vám nesprávne uvedieme akékoľvek šance alebo podmienky stávky alebo hernej stávky v dôsledku zrejmá chyba alebo opomenutie pri zadávaní informácií alebo pri vytváraní trhu alebo v dôsledku zlyhania počítača;

- ak je suma prijatej výhry nesprávna (vrátane prípadov, keď sa to stane z dôvodu chyby v Používateľskej príručke alebo technickej poruchy).

19.2. Krakencassino si vyhradzuje právo:

- opravte všetky chyby, ktoré súvisia s umiestnením stávky, alebo chybu spojenú s prevádzkovateľom;

- podľa vlastného uváženia nekompenzovať finančné prostriedky, ktoré boli stratené v dôsledku takýchto chýb.

19.3. Zodpovedáte aj za kontrolu dostupnosti a výsledkov takýchto chýb a chýb. Ak ste omylom dostali prostriedky na svoj účet, je vašou povinnosťou nás o tom informovať a vrátiť peniaze spoločnosti. V prípade, ak existujú dôvody domnievať sa, že sme vám previedli peniaze omylom si vyhradzujeme právo vyžiadať si od vás informáciu o prijatí týchto peňazí. Zaväzujeme sa vykonať všetky primerané kroky na zistenie chyby a čo najskôr vás o nej informovať.

19.4. My (vrátane našich zamestnancov a zástupcov), naši partneri alebo dodávatelia nezodpovedáme za žiadne straty (vrátane straty výhier), ku ktorému došlo v dôsledku akejkoľvek našej alebo vašej chyby.

19.5. Ak sa dozviete o akejkoľvek chybe súvisiacej s nami poskytovanými službami, budete nás o tom čo najskôr informovať.

19.6. Krakencassino si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek stávku / zadržať akékoľvek výhry, ak boli uskutočnené alebo boli získané použitím finančných prostriedkov, ktoré sme vám omylom previedli. Ak sú na vašom účte omylom prevedené peniaze, splatíte nám ho okamžite alebo po našej žiadosti.

20. VYLÚČENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI

20.1. Rozumiete a beriete na seba všetky riziká, ktoré môžu byť spôsobené používaním našich Služieb a hazardnými hrami akéhokoľvek druhu. Nie sme zodpovední za žiadne vaše pokusy o používanie služieb metódami, prostriedkami alebo spôsobmi, ktoré sme nezamýšľali.

20.2. Krakencassino poskytuje služby, založené na profesionálnom prístupe a starostlivosti o užívateľov, ale nemôžeme dať ďalšie záruky na produkty a služby, ktoré môžu byť spojené s našimi Službami. Predovšetkým nemôžeme zaručiť, že Webová stránka bude dostupná nepretržite alebo že sa nevyskytnú žiadne chyby, vírusy alebo iné chyby.

20.3. My (spoločnosti našej skupiny, pridružené spoločnosti, funkcionári, riaditelia, zástupcovia a zamestnanci) nezodpovedáme voči používateľov pre nasledujúce položky, či už je zodpovednosť stanovená zmluvou (alebo iným dokumentom) alebo nie:

- strata údajov;

- strata výhod;

- strata príjmu;

- strata obchodnej príležitosti;

- strata alebo poškodenie dobrého mena alebo dobrej povesti;

- prerušenie podnikania;

- akákoľvek strata alebo škoda (nepriama, špeciálna alebo následná), aj keď takáto strata alebo poškodenie nám bolo oznámené, že je to možné, vyplývajúce z Podmienok používania alebo akéhokoľvek používania Služieb Vami.

21. PORUŠENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

21.1. Súhlasíte s tým, že plne odškodníte, budete brániť a držať Krakencassino a našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcovia, dodávatelia a dodávatelia neškodia pred a proti všetkým stratám, nákladom, výdavkom, nárokom, požiadavkám, záväzky a škody (vrátane právnych poplatkov), nech sú akokoľvek spôsobené, ktoré môžu vzniknúť, či už rozumne predvídateľné alebo nepredvídateľné, v dôsledku alebo v súvislosti s:

- prístup k Službám a ich používanie vami alebo akoukoľvek treťou osobou, ktorá použila vaše používateľské meno a heslo na prihlásenie na Webovú stránku;

– porušenie podmienok a ustanovení podmienok používania z vašej strany.

21.2. Ak ste porušili Podmienky používania, správa Krakencassina môže podľa vlastného uváženia pred vaším účtom pozastavenie alebo jeho ukončenie, zaslať vám oznámenie pomocou vašich kontaktných údajov). Možno spomenúť že porušíte konkrétnu podmienku alebo podmienku, a bude tiež potrebné zastaviť príslušné konanie, resp nekonanie a/alebo požadovanie, aby ste napravili čin alebo chybu z vašej strany. Môžeme vás tiež upozorniť na akcie, čo sme mali v úmysle urobiť v prípade, ak nezastavíte príslušné konanie / nekonanie / nápravu konania / pochybenia z vašej strany.

21.3. V prípade, že porušíte niektoré z ustanovení Podmienok používania, Krakencassino si vyhradzuje právo vymáhať z vášho účtu akýkoľvek kladný zostatok v rozsahu akejkoľvek sumy, ktorá je voči vám odôvodnene nárokovaná podľa bodu 18.1.

22. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

22.1. Všetky materiály na webovej stránke (dizajn, text, grafika, hudba, zvuk, fotografie, video, výber a ich usporiadanie, softvérové kompilácie, podkladový zdrojový kód, softvér atď.) podliehajú autorským právam a iné vlastnícke práva, ktoré vlastníme alebo sa používajú na základe licencie od vlastníkov práv tretích strán. Akýkoľvek materiál týkajúce sa Služieb je možné stiahnuť iba do jedného zariadenia. Vytlačené kópie môžu byť vytlačené výhradne pre vaše osobné, nekomerčné použitie.

22.2. Je zakázané používať Služby za účelom získania akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, ktoré vlastní Krakencassino alebo akoukoľvek treťou stranou. Podľa Podmienok používania je povolené používať výlučne webovú stránku pre používateľov na osobné, nekomerčné účely.

22.3. Používateľ nie je oprávnený používať alebo reprodukovať akékoľvek ochranné známky alebo logá, ktoré sú na webovej stránke vždy použité, okrem prípadov, ktoré sú výslovne povolené v súlade s Podmienkami používania.

22.4. Súhlasíte s tým, že nedovolíte žiadnej inej osobe kopírovať, ukladať, publikovať, prenajímať, licencovať, predávať, distribuovať, meniť, pridávať, odstraňovať, odstraňovať alebo upravovať webovú stránku alebo akúkoľvek jej časť.

22.5. Súhlasíte s tým, že na webovej stránke nebudete zobrazovať ani používať žiadne materiály (ako sú logá, dizajn, ochranné známky a iné charakteristické prvky značky) akýmkoľvek spôsobom bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

22.6. Všetky informácie (písomné listy, akékoľvek prílohy atď.) medzi Krakencassino a vami sú prísne dôverné. Je určený výhradne pre adresáta a nesmie byť sprístupnený žiadnej tretej osobe. Je to prísne zakázané použiť, skopírovať alebo vykonať akékoľvek iné kroky na zverejnenie týchto informácií.

23. VÍRUSY, HACKING A INÉ TRESTNÉ ČINY

23.1. Používateľom je prísne zakázané:

- akýmkoľvek spôsobom poškodiť webovú stránku;

- pokúsiť sa získať neoprávnený prístup na webovú stránku, servery, na ktorých je webová lokalita uložené alebo akýkoľvek server, počítač alebo databáza pripojená k webovej lokalite;

- pri vytváraní účtu a všeobecne týkajúce sa Spoločnosti použite nesprávne nesprávne informácie;

- otvorte duplicitný účet alebo viac;

- úmyselne alebo náhodne použiť akékoľvek funkcie, ktoré môžu ovplyvniť funkciu webovej stránky akýmkoľvek spôsobom. Nasledujúce príklady sa týkajú takýchto funkcií, ale nie sú obmedzené na: uvoľňovanie alebo šírenie vírusov, červov, trójske kone, logické bomby alebo podobný materiál, ktorý je škodlivý alebo škodlivý;

- akýmkoľvek spôsobom zasahovať do fungovania webovej stránky, vymazať alebo zmeniť akékoľvek časti/informácie, ktoré sú zahrnuté na webovej lokalite;

- útok na webovú stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Akékoľvek podozrenie z porušenia zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990 nahlásime príslušným orgánom činným v trestnom konaní, ako aj s Interpolom a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im prezradíme vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia bude vaše právo používať webovú lokalitu okamžite ukončené.

- Krakencassino nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, ktoré môžu byť spôsobené distribuovaný útok odmietnutia služby, vírusy alebo iný technologicky škodlivý materiál, ktorý môže infikovať váš prístup k zariadeniu a súvisiacemu vybaveniu, počítačovým programom, údajom alebo inému chránenému materiálu v dôsledku vášho používania Webová stránka alebo na vaše sťahovanie akéhokoľvek materiálu uverejneného na takejto webovej lokalite alebo na akejkoľvek webovej lokalite prepojenej s webovou stránkou.

24. OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVATEĽOV

24.1. Všetky informácie o vás a vašom účte, ktoré používate na akcie na webovej stránke a ktoré sme uchovávali, sú bezpečne uložené a zostanú dôverné (ak v Podmienkach používania nie je uvedená iná skutočnosť).

24.2. Podľa zákona musíme dodržiavať požiadavky na ochranu údajov spôsobom, akým používame akékoľvek osobné údaje informácie zhromaždené od vás pri používaní Služieb. Preto svoje záväzky berieme veľmi vážne v súvislosti so spôsobom, akým používame vaše osobné údaje.

24.3. Poskytnete nám konkrétne informácie, ktoré vám umožnia prístup k našim Službám. Takéto informácie zahŕňajú: vaše meno a dátum narodenia, vaše kontaktné údaje a môžu to byť aj informácie o váš záujem o naše marketingové akcie).

Všetko Pred vaším používaním a pri používaní Služieb bude potrebné, aby sme zhromaždili určité informácie o vás vrátane vášho mena a dátumu narodenia, vašich kontaktných údajov a môžu zahŕňať aj informácie o Vaše marketingové preferencie (všetky budú známe ako „Vaše osobné údaje“).

24.4. Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, dávate súhlas so spracovaním vašich údajov nami. Môžeme spracovávať na nasledujúci účel:

- na účely, ktoré sú uvedené v Podmienkach používania (vrátane Zásad ochrany osobných údajov);

- na iné účely (keď potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť máte príležitosť využívať naše služby. Na ten istý účel si vyhradzujeme právo zdieľať vaše osobné údaje našich poskytovateľov služieb a agentov. Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje, aby sme splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť).

24.5. Krakencassino si vyhradzuje právo ponechať si kópie akejkoľvek komunikácie, ktorú nám používateľ pošle (vrátane kópie akýchkoľvek e-mailov), aby bolo možné uchovávať presné záznamy o používateľovi pôsobiacom na webovej lokalite.

25. POUŽÍVANIE „COOKIES“ NA WEBOVEJ STRÁNKE

25.1. Webová stránka používa „cookies“ na sledovanie vášho používania internetu a na podporu funkčnosti webovej stránky. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa stiahne do vášho prístupového zariadenia, keď vstúpite na webovú stránku. Umožňuje nám tiež rozpoznať, kedy sa znova vrátite na webovú stránku. Na prevádzku používame cookies webovej stránky (umožňuje vám napríklad zostať prihlásený, keď medzi nimi prechádzate, kým používate svoj účet na stávkovanie alebo hranie hier, rôzne časti webovej stránky). Súbory cookie používame aj pre seba analytické účely. Používanie cookies nám poskytuje možnosť identifikovať časť webovej stránky, resp konkrétny moment jeho použitia, kde/kedy sa zákazníci stretli s technickými problémami. Preto nám pomáha zlepšovať skúsenosti našich zákazníkov.

- Súbory cookie, ktoré používame, a ich účel.

- Požadované súbory cookie: povoľte prístup používateľom na webovej lokalite.

- Funkčné súbory cookie: umožňujú nám analyzovať používanie našej webovej stránky a vaše voľby na webovej lokalite (napríklad kľúč relácie, jazyk alebo región).

Reklamné súbory cookie: umožňujú nám vyhodnotiť účinnosť nášho marketingu obsahu. Tieto súbory cookie sú poskytované našimi partnermi na sledovanie návštev webových stránok a registráciu nových reklamných hráčov. Vaše osobné nezdieľame informácie (ako je meno, e-mailová adresa atď.) s pridruženými partnermi, s výnimkou údajov na webovej stránke návštevy zhromaždené priamo takýmito reklamnými súbormi cookie. Údaje o vašej návšteve stránky však môžu byť spojené s inými osobnými informáciami získanými dodávateľmi z iných zdrojov.

Konečné spracovanie externých údajov sa riadi oznámeniami o ochrane osobných údajov a zásadami týchto tretích strán poskytovateľov. Okrem vyššie uvedeného využívame množstvo poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí tiež nastavujú súbory cookie túto webovú stránku na poskytovanie služieb, ktoré nám poskytujú. Takéto služby zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, pomoc zlepšujeme vaše skúsenosti sledovaním vašej aktivity na webovej stránke, meraním efektívnosti webovej stránky a efektívnosť našich marketingových kampaní.

Väčšina internetových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie. Ak chcete, môžete niektoré alebo všetky súbory cookie zablokovať alebo odstrániť tie, ktoré už boli nastavené zmenou nastavení prehliadača. Odporúčame však neblokovať alebo vymažte súbory cookie, pretože to môže obmedziť vaše používanie našej webovej stránky.

26. SŤAŽNOSTI A OZNÁMENIA

26.1. Ak je potrebné, aby ste vzniesli sťažnosť týkajúcu sa nami poskytovaných Služieb, mali by ste predovšetkým čo najskôr a primerane kontaktujte služby zákazníckej podpory. Pri kontaktovaní by ste mali popísať problém, s ktorým sa musíte vysporiadať.

26.2. Ak dôjde k sporu vyplývajúcemu z Podmienok používania, ktorý nemožno vyriešiť zákazníckym servisom, Príslušnú žiadosť môžete poslať na adresu [email protected]. Vynaložíme primerané úsilie na vyriešenie záleží na vašej spokojnosti okamžite alebo tým, že vás čo najskôr kontaktujeme.

26.3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že výsledky všetkých hier poskytovaných Službami sú určuje náš generátor náhodných čísel. Ak výsledok hry, ktorú ste nedávno hrali, bude mať rozdiel medzi výsledkom na vašej obrazovke a výsledkom na hernom serveri bude prevládať druhý výsledok na serveri. Chápete to a akceptujete to. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naše záznamy budú konečnou autoritou určenie podmienok a okolností vašej účasti na príslušnej online hernej aktivite a výsledky tejto účasti.

26.4. Ak chceme Používateľa kontaktovať, môžeme použiť ktorýkoľvek z jeho kontaktných údajov. Oznámenia sa budú považovať za prijaté správne doručené a prijaté od vás ihneď po odoslaní e-mailu alebo po našej komunikácii s vám priamo telefonicky (vrátane miesta, kde vám zanecháme hlasovú správu), alebo tri dni po dátume odoslania akéhokoľvek listu. Pri preukazovaní doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí v prípade listu preukázať, že taký list bol riadne adresované, opečiatkované a umiestnené na pošte; v prípade e-mailu, že takýto e-mail bol odoslaný na adresu zadaná e-mailová adresa (ak existuje) vo vašich kontaktných údajoch v čase odoslania takéhoto e-mailu.

27. PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

27.1. Krakencassino si vyhradzuje právo previesť, postúpiť a udeliť sublicenciu alebo zaviazať Podmienky používania ("postúpenie"), úplne alebo čiastočne, akejkoľvek osobe bez toho, aby ste o tom boli vopred informovaní, za podmienky, že každé takéto postúpenie bude prebiehať za rovnakých podmienok, ktoré nie sú menej výhodné pre zákazníkov Krakencassina.

27.2. Používateľ nemá právo postúpiť, udeliť sublicenciu alebo inak previesť akúkoľvek svoju osobu práva alebo povinnosti podľa Podmienok používania.

28. UDALOSTI, KTORÉ NIE SÚ POD NAŠOU KONTROLOU

28.1. Krakencassino nezodpovedá za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení akéhokoľvek z našich povinnosti vyplývajúce z Podmienok používania, ktoré sú spôsobené udalosťami, ktoré nie sú pod našou kontrolou (vrátane, ale nie je obmedzená akýmikoľvek poruchami telekomunikačnej siete, výpadkami napájania, poruchami počítača tretích strán (alebo iné) vybavenie, požiar, blesk, výbuch, povodeň, nepriaznivé počasie, priemyselné spory alebo výluky, teroristická činnosť a činy vlády alebo iných príslušných orgánov. Tieto okolnosti sa vzťahujú na a "Udalosť vyššej moci". Nie je možné ich overiť a nebolo možné ich predvídať.

28.2. Naša prevádzka môže byť pozastavená na obdobie pokračovania udalosti vyššej moci. My z našej strany vynaloží všetko primerané úsilie na vyriešenie problému a nájde riešenie, ktoré nám umožní vykonať naše povinnosti napriek udalosti vyššej moci.

29. VZDANIE SA

29.1. Používateľ splní svoje záväzky voči nám, aj keď:

- netrváme na prísnom plnení akýchkoľvek povinností používateľa;

- nemáme možnosť uplatniť žiadne práva ani opravné prostriedky, ktorými sme oprávnený (nepredstavuje to vzdanie sa takýchto práv alebo opravných prostriedkov).

29.2. Akékoľvek odmietnutie dodržiavať niektoré z pravidiel a ustanovení Podmienok používania nie je platné, pokiaľ nie je platné popis výslovne uvádza, že implementácia tohto pravidla alebo ustanovenia je voliteľná.

29.3. Žiadne zrieknutie sa ktoréhokoľvek z ustanovení Podmienok používania z našej strany nebude účinné, pokiaľ to nie je výslovne uvedené uvedené ako zrieknutie sa práva a je vám oznámené písomne.

30. ODDELITEĽNOSŤ

30.1. Ak ktorýkoľvek príslušný orgán určí ktorúkoľvek z Podmienok používania ako neplatnú, nezákonnú alebo nevymáhateľnú, budú oddelené od zostávajúcich zmluvných podmienok a ustanovení, ktoré budú naďalej platné v plnom rozsahu povolenom zákonom.

30.2. V takom prípade sa časť, ktorá sa považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, zmení v súlade s platnou legislatívou.

31. CELÁ ZMLUVA

31.1. Podmienky používania a akékoľvek iné dokumenty, na ktoré sa v nich výslovne odkazuje, tvoria celok dohoda medzi vami a nami. Nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu, porozumenie alebo dojednanie medzi vami a nami (hovorené alebo písomné).

31.2. Spoločnosť a používateľ sa dohodli, že sa nespoliehajú na iné vyhlásenie, záväzok alebo prísľub, ktorý boli poskytnuté druhou stranou alebo implicitné z čohokoľvek, čo bolo povedané alebo napísané pri rokovaniach medzi nami, ak nie je výslovne uvedené inak uvedené v podmienkach používania.

32. PRÁVA TRETÍCH STRÁN

32.1. S výnimkou spoločností skupiny Prevádzkovateľa, pokiaľ tieto Podmienky používania výslovne neuvádzajú inak:

- strana alebo osoba, ktorá nemusí dodržiavať tieto Podmienky používania, nemá právo vymáhať ktorúkoľvek z podmienok podľa zmlúv (právo tretích strán);

- ak je uvedené, že osoba alebo strana, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok používania, má právo vymáhať ktorúkoľvek zo svojich podmienok podľa zmlúv o právach tretích strán, vyhradzujeme si právo zrušiť alebo zmeniť tieto Podmienky používania podľa vlastného uváženia (a akékoľvek iné dokumenty, ktoré ste uzavreli v súlade s alebo v súvislosti s ním) bez vášho súhlasu alebo súhlasu danej osoby/strany.

Zatvoriť
×
Online chat
Telegram
E-mail
×
Máte propagačný kód?
Zadajte propagačný kód